קליניקה צמיחה

 

אני מאמינה כי לא קיימת גישה טיפולית אחת המסוגלת לסייע לכל אחד. קיימת חשיבות עצומה בהכרת שיטות רבות ומגוונות על מנת להתאים את הכלי הטיפולי לאדם ולבעיה בה הוא מתקשה. משום כך אני לא חדלה מללמוד ולהתעדכן בשיטות טיפוליות שונות ואף לערוך לעיתים אינטגרציה בין השיטות השונות – כל זאת על מנת שהטיפול יהיה אפקטיבי ככל שניתן ויעצים את המטופל.

טיפול משפחתי

קבוצות למיומנויות חברתיות

הדרכת הורים

טיפול באומנות